Қабул режаси магистратура

Қабул режаси магистратура

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetining 2018/2019 o‘quv yilida magistrlar tayyorlash bo‘yicha qabul ko‘rsatkichlarining mutaxassisliklar va o‘qitish tillari bo‘yicha taqsimlanishi


Shifr

Mutaxassisliklar

Jami

Davlat grantlari

asosida

To’lov-kontrakt

asosida

jami

shu jumladan

jami

shu jumladan

o’zbek

rus

o’zbek

rus

OTM bo‘yicha jami:

475

142

108

34

333

279

54

shu jumladan, mutaxassisliklar bo‘yicha

1

5А111601

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari)

4

1

1

3

3

2

5А120101

Adabiyotshunoslik: rus adabiyoti

4

1

1

3

3

3

5А120102

Lingvistika:

4

5А120102

Lingvistika: rus tili

6

1

1

5

2

3

5

5А120102

Lingvistika: ingliz tili

11

2

1

1

9

7

2

6

5А120102

Lingvistika: fransuz tili

4

1

1

3

3

7

5А120102

Lingvistika: nemis tili

4

1

1

3

3

8

5А120301

O‘zbekiston tarixi

5

1

1

4

2

2

9

5А120302

Tarix (yo‘nalishlar va mamlakatlar bo‘yicha)

6

2

1

1

4

3

1

10

5А120303

Davlat boshqaruvi va mahalliy o‘z-o‘zini boshqaruv (faoliyat turi bo‘yicha)

4

1

1

3

3

11

5А120304

Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari (mamlakatlar bo‘yicha)

4

1

1

3

3

12

5А120401

Arxeologiya

4

1

1

3

3

13

5А120402

Etnografiya, etnologiya va antropologiya

4

1

1

3

3

14

5А120501

Falsafa tarixi (yo‘nalishlar bo‘yicha)

4

1

1

3

3

15

5А120502

Falsafa (qo‘llash sohasi)

4

1

1

3

3

16

5А120503

Etika va estetika

4

1

1

3

3

17

5А120504

Ontologiya, gnoseologiya va logika

4

1

1

3

3

18

5А130101

Matematika (yo‘nalishlar bo‘yicha)

28

8

7

1

20

16

4

19

5А130102

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

6

2

2

4

4

20

5А130103

Differensial tenglamalar va matematik fizika

6

2

1

1

4

3

1

21

5А130201

Matematik modellashtirish va sonli usullar

6

2

2

4

4

22

5А130202

Amaliy matematika va axborot texnologiyalari

6

2

2

4

4

23

5А140101

Biologiya (fan yo‘nalishi bo‘yicha)

25

6

5

1

19

15

4

24

5А140102

Mikrobiologiya va virusologiya

4

1

1

3

3

25

5А140103

Ixtiologiya va gidrobiologiya

4

1

1

3

3

26

5А140104

Biotexnologiya

4

1

1

3

3

27

5А140105

Biofizika

4

1

1

3

3

28

5А140106

Biokimyo

4

1

1

3

3

29

5А140107

Genetika

4

1

1

3

3

30

5А140108

Zoologiya

15

10

8

2

5

4

1

31

shuningdek, Fanlar akademiyasi Zoologiya Instituti uchun

5

5

4

1

32

5А140201

Nazariy fizika

6

2

1

1

4

3

1

33

5А140202

Fizika (yo‘nalishlar bo‘yicha)

30

12

8

4

18

13

5

34

5А140203

Geliofizika va quyosh energiyasidan foydalanish

8

3

2

1

5

3

2

35

5А140204

Kondensatsiyalangan muhitlar fizikasi va materialshunoslik (turlari bo‘yicha)

16

7

4

3

9

6

3

36

5А140205

Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi, tezlashtiruvchi texnika

6

2

1

1

4

3

1

37

5А140207

Yadro fizikasi va yadro texnologiyalar (qo‘llash sohalari bo‘yicha)

10

3

2

1

7

5

2

38

5А140208

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va barqaror atrof-muhit fizikasi

8

3

2

1

5

3

2

39

5А140301

Nazariy mexanika

6

2

2

4

4

40

5А140401

Astronomiya (tadqiqot yo‘nalishi bo‘yicha)

6

2

1

1

4

3

1

41

5А140501

Kimyo (fan yo‘nalishi bo‘yicha)

30

10

8

2

20

17

3

42

5А140502

Materiallar va moddalar kimyosi (materiallar bo‘yicha)

10

2

1

1

8

6

2

43

5А140503

Neft va gaz kimyosi va texnologiyasi

10

2

1

1

8

6

2

44

5А140602

Geografiya (o‘rganish ob’yekti bo‘yicha)

4

1

1

3

3

45

5А140603

Geodemografiya

4

1

1

3

3

46

5А140701

Meteorologiya, iqlimshunoslik, meteorologiya (faoliyat turlari bo‘yicha)

6

2

1

1

4

3

1

47

5А140702

Gidrometeorologiya (faoliyat turlari bo‘yicha)

6

2

2

4

4

48

5А140801

Umumiy va hududiy geologiya (fanlar yo‘nalishlari bo‘yicha)

6

2

1

1

4

3

1

49

5А141201

Geokimyo, foydali qazilma konlarini geokimyo usullari bilan izlash

6

2

1

1

4

3

1

50

5А141203

Mineralogiya, kristallografiya, petrografiya

6

2

1

1

4

3

1

51

5А140806

Geologik syomka va foydali qazilmalar konlarini qidirish

8

2

1

1

6

4

2

52

5А140901

Geofizika, foydali qazilmalarni qidirishning geofizik usullari

5

1

1

4

4

53

5А140902

Seysmologiya va seysmometriya

4

1

1

3

3

54

5А141001

Tuproqshunoslik (tadqiqot turi bo‘yicha)

6

1

1

5

5

55

5А141002

Eksperimental agrokimyo

6

1

1

5

5

56

5А141102

Gidrogeologiya (o‘rganish ob’yekti bo‘yicha)

6

1

1

5

5

57

5А210101

Sotsiologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha)

4

1

1

3

3

58

5А210102

Ijtimoiy tizim va jarayonlarning axborot va psixologik xavfsizligi

4

1

1

3

3

59

5А210201

Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha)

4

1

1

3

3

60

5А220301

Hujjatchilik, hujjatshunoslik va arxivshunoslik

4

1

1

3

3

61

5А230102

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)

4

4

4

62

5А311502

Geodeziya va kartografiya (funksiyalari bo‘yicha)

6

2

1

1

4

3

1

63

5А311701

Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi (kon turlari bo‘yicha)

6

2

1

1

4

3

1

64

5А313401

Geodeziya va geoinformatika

4

1

1

3

3

65

5А330101

Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti (foydalanish turi bo‘yicha)

4

1

1

3

3

66

5А330204

Axborot tizimlari (tarmoqlar bo‘yicha)

6

2

2

4

4

67

5А330301

Kriptografiya va kriptoanaliz (yo‘nalishlari bo‘yicha)

4

1

1

3

3

68

5А330302

Axborot xavfsizligi (yo‘nalishlari bo‘yicha)

6

2

1

1

4

3

1

69

5А520101

Ijtimoiy ish (soha va faoliyat turlari bo‘yicha)

4

1

1

3

3

70

5А630102

Ekologiya (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)

4

1

1

3

3