География ва табиий ресурслар

География ва табиий ресурслар факультети

декан Атабаев Дилшот Хусаинбаевич
манзил 100174, Тошкент шаҳар, Олмазор тумани, Университет кўчаси 4-уй
хона -
телефон (0 371) 246-35-57
факс (0 371) 246-55-55
e-mail -


География ва табиий ресурслар факультети тарихи ва бугунги фаолияти

Факультет 1920 йилда Туркистон давлат университетининг Ҳарбий факультети таркибида “Туркистон географияси” ва “Геодезия” кафедралари сифатида ўз фаолиятини бошлаган.

Университетда олий маълумотли географ-мутахассислар тайёрлаш, гарчи 1935 йилдан бошланган бўлсада, ўлкамиз табиати, аҳолиси ҳамда хўжалигини географик жиҳатдан ўрганиш муаммолари бу университет фаолиятининг илк давриданоқ муваффақиятли ҳал этила бошлаган.

80 йилдан ортиқ вақт давомида География факультети Ўзбекистонда географик тадқиқотлар ҳамда олий география фанлари таълими маркази сифатида фаолият кўрсатди.

2015 йилда Геология факультети География факультети билан бирлаштирилиб ўз фаолиятини давом эттирди.

Геология ва география факультети 2018 йил январ ойидан География ва табиий ресурслар факультети деб қайта ташкил этилди.

Ўзбекистон Миллий университети География ва табиий ресурслар факультети юқори малакали кадрлар тайёрлаш учун зарур бўлган инфратузилмага, яъни, ўқув бинолари ва аудитория фонди, ўқув лаборатория базаси, ўқитишнинг техник воситалари, компьютер заллари, талабалар турар жойи, 42 мингдан ортиқ нусхада китоб фонди бўлган кутубхонага эга.

География ва табиий ресурслар факультети Ўзбекистон Миллий университетининг юқори илмий салоҳиятга эга бўлган бўғинларидан бири ҳисобланади. Бу факультетда мамлакатимизда кўзга кўринган йирик олимлар Н.Л.Корженевский, Ю.А.Скворцов, Л.Н.Бабушкин, Н.Д.Долимов, Ҳ.Ҳ.Ҳасанов, Н.А.Когай, О.Ю.Пославская, Э.Мамедов, Р.У.Раҳимбеков, А.А.Рафиқов, М.Маматқулов, Ҳ.Вахобов П.Н.Ғуломов, Ш.С.Зокиров, А.Соатов, Г.Н.Черданцев, С.Д.Муравейский, В.Г.Кузнецов, В.М.Четиркин, Р.С.Лобач, Н.Г.Смирнов, А.Н.Ракитников. М.Г.Кадек, Т.Э.Эгамбердиев, З.М.Акрамов, О.Б.Ата-Мирзаев, Р.А.Ходиев, Т.И.Раимов, С.С.Саидкаримов, А.С.Солиев, В.Л.Шульц, О.П.Шеглова, Г.Е.Глазирин, Г.Н.Трофимов, З.В.Джоржио, Р.Машрапов, П.М.Машуков, Н.К.Лукина, Л.И.Шалатова, И.Р.Алимухамедов, А.Р.Расулов, М.А.Носиров, Е.М.Виденеева, З.С.Сирлибоева, Н.И.Лебеденский, Ф.Л.Торопкин., И.Г.Красовский, И.Г.Черняк, Ч.В.Галков, Т.М.Мирзалиев, Е.Г.Бродский, П.Е.Бутенко, А.Эгамбердиев, Л.Ҳ.Ғуломова, Х.М.Мубораков ва бошқалар фаолият кўрсатганлар.

Ҳозирги вақтда факультетда г.ф.д., проф. Хикматов Фазлиддин Хикматович, г.ф.д., проф. Сабитова Ноила, т.ф.д., проф. Сафаров Эшқобил Юлдашевич, т.ф.н., проф. в.б. Эгамбердиев Асомберди ўз илмий-педагогик фаолиятларини олиб бормоқдалар. Бугунги кунда География ва табиий ресурслар факультетида 24 нафар фан номзодлари, доцентлар, 34 нафар катта ўқитувчи, ўқитувчи ва ўқув-ёрдамчи ходимлар фаолият кўрсатмоқдалар. Бундан ташқари 7 нафар таянч докторантлар, 5 нафар мустақил изланувчилар илмий-тадқиқот ишларини олиб бормоқдалар.

География ва табиий ресурслар факультети инновацион корпоратив ҳамкорлик доирасида қуйидаги ташкилотлар билан шартномалар тузган ва улар асосида тегишли ўқув, методик ва илмий-тадқиқот ишларини олиб бормоқда:

• ЎзР ФВВ ҳузуридаги Ўзгидромет;
• Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги;
• Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси;
• Ирригация ва дренаж Миллий қўмитаси;
• ТИҚХММИ қошидаги ИСМИТИ;
• ЎзР ФА Сейсмология институти;
• “Узергеодезкадастр” давлат қўмитаси;
• Давлат кадастрлари, геодезия ва картография миллий маркази;
• “Картография” илмий ишлаб чиқариш давлат корхонаси;
• “O’ZGASHK LITI” ДУК;
• Ўзбекистон Миллий энциклопедияси.

Факультет кафедралари фаолияти

География: Туркистон давлат университети Ҳарбий факультети таркибида 1920 йилда “Туркистон географияси” кафедраси, унинг негизида 1935 йилда “Табиий география” ва 1940 йилда “Иқтисодий география” кафедралари ташкил этилган. 2014 йилда “Табиий география” ва “Иқтисодий география” кафедралари бирлаштирилиб “География” кафедраси деб номланди. Кафедра “География” йўналиши ва мутахассислиги бўйича бакалаврлар, магистрлар тайёрлайди. Кафедранинг илмий тадқиқотлари кўлами кенг. Асосий илмий йўналишлар: Ўзбекистон табиий шароити ва табиий ресурсларини тадқиқ этиш, уларни хўжаликнинг турли мақсадларида баҳолаш, табиий географик жараёнларнинг ривожланиш тенденцияларини аниқлаш, мамлакатимизда табиатни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланишнинг географик асослари; Иқтисодий ва ижтимоий географиянинг илмий-назарий масалалари, Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг ҳудудий муаммолари, урбанизация жараёнлари ва унинг географик жиҳатлари, Ўзбекистоннинг демографик вазияти ва аҳоли ижтимоий ривожланишининг минтақавий муаммоларини ўрганишдан иборат.

Гидрология ва гидрогеология: Кафедра 1945 йилда “Қуруқлик гидрологияси” номида профессорлар Н.Л.Корженевсий, В.М.Четиркин, В.Л.Шульцлар ташабусси билан ташкил этилган, 2016 йилдан кафедранинг номи “Гидрология ва гидрогеология” деб ўзгартирилди. Ҳозирги кунда кафедрада Гидрометеорология, Гидрология таълим йўналишлари бўйича бакалаврлар ҳамда Гидрометеорология, Гидрогеология магистратура мутахассисликлари бўйича магистрлар тайёрланади. Кафедранинг илмий йўналишлари: табиатни муҳофаза қилиш ва ер усти ва ер ости сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш.

Геодезия ва картография: Кафедрага 1920-йили профессор Н.И.Лебеденский асос солган. 1920-1945 йилларда кафедра турли факультетларнинг таркибида фаолият юритди. 1945 йили мустақил География факультети ташкил қилингандан сўнг, унинг таркибида Геодезия ва картография кафедраси иш бошлади. Кафедрада “Геодезия, картография ва кадастр” таълим йўналишлари бўйича бакалаврлар ҳамда “Геодезия ва картография” мутахассислиги бўйича магистрлар тайёрланади. Ҳозирги кунда кафедранинг профессор-ўқитувчилари “Ҳалқ хўжалиги ва таълимни картографик таъминлашнинг илмий асослари” ҳамда “Кадастр ишларни геодезик таъминлаш аниқлигини асослаш масалалари” илмий йўналиши бўйича фаолият олиб бормоқда.

Илмий фаолият

Факультет профессор-ўқитувчилари қатор халқаро ва республика илмий-тадқиқот грантлари ғолиби сифатида фаол илмий-тадқиқот ишларини олиб боришган ва бормоқдалар, жумладан Европа иттифоқи TEMPUS GE-UZ «Геоинформатика: Ўзбекистонда барқарор ривожланишга эришини таъминлаш” (2012-2015 йй.), Европа иттифоқи Erasmus+ дастури доирасида «DSinGIS: Doctoral Studies in GeoInformation Sciences» ҳалқаро лойиҳасида (2017 йил 15 октябрдан 2020 йил 14 октябргача). Ўтган давр мобайнида факультет профессор-ўқитувчилари томонидан 21 дан ортиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитасининг фундаментал ва амалий илмий грантлари қўлга киритилди ва муваффақиятли амалга оширилди. Ушбу грантларга 84 дан зиёд бакалавриат ва магистратура босқичи талабалари жалб этилган.

Факультет профессор-ўқитувчилари томонидан амалга оширилаётган грант лойиҳалари:
- А-7-9. Тошкент вилояти ландшафтлари хилма-хиллигини сақлаш ва улардан оқилона фойдаланиш картасини яратиш;

Маънавий-маърифий фаолият

Ҳар ойда факультетда ва бириктирилган талабалар турар жойида республиканинг машҳур санъаткорлари, олимлари, шоир ва шифокорлари билан турли мавзуларда давра суҳбатлари ўтказилади. Тарихий хотирани мустаҳкамлаш мақсадида аждодларимиз маънавий меросини ўрганиш билан бир қаторда, ёшларимизга ўз замондошларимизнинг ҳаёт йўли билан таништириш учун “Уч авлод учрашуви” ўтказилиб, уларга ҳавас қилиш, намуна олишга ўргатмоқда.

Шунингдек талабаларнинг “Қувноқлар ва Зукколар”, “Географик ўлкашунослик ва экотуризм интеллектуал ўйини”, факультет қизлари ўртасида “Факультет маликаси” кўрик танлови, факультетлараро “ЭССЕ” мусобақаларини ўтказиш анъанага айланган.

Бундан ташқари факультетда анъанага айланган “Ота-оналар ташрифи” маънавий-маърифий тадбири хар йили ўтказиб борилади. Факультетда ҳар йили Наврўз байрами нишонланади. Шунингдек хотин-қизлар кенгаши ҳам талаба қизларнинг урф-одатларга риоя қилиши, одоб-ахлоқи бўйича тадбирлар ўтказади. Илгари факультетда ишлаган айни пайтда нафақадаги профессор ўқитувчиларнинг “Меҳр кўзда” доирасида уйларига борилади. Уларнинг аҳволидан хабар олинади. Талабаларда миллий маънавий қадриятларга содиқлиқ руҳида тарбиялаш мақсадида қадимги шаҳарларга, музейларга зиёрат ташкил қилинади.

Ҳамкорлик алоқалари

География ва табиий ресурслар факультети хориждаги Қироллик технология университети (Швеция), Зальцбург университети (Австрия), Обуда университети (Венгрия), Юстис-Либиг номидаги Гиссен Университети (Германия), Малага университети (Испания), Амстердам Фри университети (Голландия), В.М. Ломоносов номидаги Москва Давлат университети, Санкт-Петербург Гидрометеорология университеи (Россия), Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон давлат университети (Қозоғистон) ва бошқаларда 1 та докторлик (PhD) диссертациялари ҳимоя қилинди, 3 та тадқиқотчи докторантурада, 10 дан ортиқ профессор-ўқитувчилар малака оширишган.

Ахборот технологиялари ва ресурслари

Иқтисодиёт факультети кадрлар тайёрлаш учун зарур бўлган барча шароитларга: катта илмий салоҳиятга эга профессор-ўқитувчилар, ўқув бинолари ва аудитория фонди, ўқув лаборатория базаси, ўқитишнинг техник воситалари, компьютер заллари, талабалар турар жойи, 42 мингдан ортиқ нусхада китоб фондига эга бўлган ахборот ресурс марказига эга.