2018 йил 15 август соат 10:00 да Ўзбекистон Миллий университети

31.07.2018

2018 йил 15 август соат 10:00 да Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc. 27.06.2017. Таr.01.04 – рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтади.
Кун тартиби:
1.Ҳайдаров Муродилла Маҳмуталиевичнинг “Ўзбекистонда совет давлати бошқарув тизимининг шаклланиши, босқичлари ва моҳияти (1917-1941 йй.)” мавзусидаги 07.00.01 – “Ўзбекистон тарихи” ихтисослиги бўйича фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси (соат 1000 да) .
2.Насиров Бунёд Ураловичнинг “Ўзбекистон аҳолисининг кундалик ҳаётида маиший хизмат тизимининг ўрни (1925-1991 йй.)” мавзусидаги 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси (соат 1400 да).

Манзил: Тошкент шаҳри, Мирзо Ғолиб кўчаси, Тарих факультети, 1 қават, 110-хона.

Рўйхатга қайтиш