Дастурлар

ДАСТУРЛАР (кўзи ожизлар учун)


Магистратура-20215A111601 – Ijtimoiy gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari)

magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A120102 – Lingvistika: fransuz tili

magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A120102 – Lingvistika: ingliz tili

magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A120102 – Lingvistika: nemis tili

magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A120101 – Adabiyotshunoslik: o‘zbek adabiyoti

5A120102 – Lingvistika: o‘zbek tili

5A120106 – Kompyuter lingvistikasi

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur
Программа вступительных экзаменов для поступающих в магистратуру по специальностям

5А120101 – Литературоведение: русская литература

5А120102 – Лингвистика: русский язык

на базе направления бакалавриата 5120100 – Филология и обучение языкам (русский язык)

5A120201 – Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (tillar bo‘yicha)

magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur5A120302 – Tarix (yo‘nalishlar va faoliyat turi bo‘yicha)

5A120303 – Davlat va fuqarolik jamiyati institutlari boshqaruvi

5A120304 – Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari (mamlakatlar bo‘yicha)

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur5A120401 – Arxeologiya

5A121401 – Etnografiya,etnologiya va antropologiya

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur

5A120501 – Falsafa (sohalar bo‘yicha)

magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A130101 – Matematika (yo‘nalishlar bo‘yicha)

5A130102 – Matematik iqtisodiyot

5A130103 – Aktuar va moliyaviy matematika

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A130201 – Amaliy matematika (sohalar bo‘yicha)

magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A140101 – Biologiya (fan yo‘nalishi bo‘yicha)

5A140102 – Mikrobiologiya va virusologiya

5A140103 – Biofizika va biokimyo

5A140104 – Biotexnologiya

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A140201 – Fizika (yo‘nalishlar bo‘yicha)

5A140201 – Fizika: matematik fizika

5A140202 – Yadro fizikasi va yadro texnologiyalari (qo‘llash sohalari bo‘yicha)

5A140203 – Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va barqaror atrof-muhit fizikasi

5A140205 – Yarimo‘tkazgichlar fizikasi

5A140206 – Mikroelektronika

5A141501 – Tibbiyot fizikasi

5A320101 – Materialshunoslik va materiallar texnologiyasi (nanomaterialshunoslik)

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur

 

5A140301 – Mexanika va matematik modellashtirish

magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A140401 – Astronomiya (tadqiqot yo‘nalishi bo‘yicha)

magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A140501 – Kimyo (fan yo‘nalishlar bo‘yicha)

5A140501 – Kimyo: fizik kimyo

5A140502 – Radiokimyo

5A140503 – Neft va gaz kimyosi va texnologiyasi

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A140602 – Geografiya (o‘rganish ob’ekti bo‘yicha)

5A140603 – Amaliy geografiya (sohalar bo‘yicha)

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A140701 – Meteorologiya, iqlimshunoslik, agrometeorologiya (faoliyat turlari bo‘yicha)

5A140702 – Gidrometeorologiya (faoliyat turi bo‘yicha)

5A140703 – Iqlim o‘zgarishi va iqlimiy xatarlarni baholash

5A140704 – Glyatsiologiya va qor qatlamlari monitoringi

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A140801 – Geologiya (faoliyat turlari bo‘yicha)

5A140802 – Geologik s’yomka va foydali qazilmalar konlarini qidirish

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A140805 – Geofizika, foydali qazilmalarni qidirishning geofizik usullari

5A140806 – Seysmologiya va seysmometriya

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A141001 – Tuproqshunoslik (tadqiqot turi bo‘yicha)

5A141002 – Eksperimental agrokimyo

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A141101 – Gidrologiya (o‘rganish ob’ektlari bo‘yicha)

5A141102 – Gidrogeologiya (o‘rganish ob’ekti bo‘yicha)

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A140808 – Geokimyo, foydali qazilmalarni qidirishning geokimyoviy usullari

5A140810 – Mineralogiya va kristallografiya

5A311701 – Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi (kon turlari bo‘yicha)

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A210101 – Sotsiologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha)

5A210101 – Sotsiologiya (ommaviy kommunikatsiyalar sotsiologiyasi)

5A210102 – Ijtimoiy tizim va jarayonlarning axborot va psixologik xavfsizligi

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A210201 – Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha)

5A210201 – Psixologiya (ijtimoiy psixologiya)

5A210201 – Psixologiya (oilaviy munosabatlar psixologiyasi)

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A220103 – Televideniye va radioeshittirish

magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A220301 – Hujjatchilik, hujjatshunoslik va arxivshunoslik

magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A230102 – Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)

5A230103 – Makroiqtisodiyot

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A231601 – Inson resurslarini boshqarish

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A232201 – Ekonometrika

magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A311502 – Geodeziya va kartografiya (funksiyalari bo‘yicha)

5A313401 – Geodeziya va geoinformatika

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A330101 – Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha)

magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A330201 – Kompyuter tizimlarining dasturiy ta’minoti (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)

5A330204 – Axborot tizimlari (tarmoqlar bo‘yicha)

5A330701 – Sun’iy intellekt

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A330301 – Kriptografiya va kriptoanaliz (yo‘nalishlar bo‘yicha)

5A330302 – Axborot xavfsizligi (yo‘nalishlar bo‘yicha)

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A520101 – Ijtimoiy ish (faoliyatning turli sohalari bo‘yicha)

5A520101 – Ijtimoiy ish (yoshlar bilan ishlashni tashkil etish)

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


5A630102 – Ekologiya (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)

magistratura mutaxassisligiga kiruvchilar uchun maxsus (umumkasbiy va ixtisoslik) fanlaridan dastur


Асосий кўрсаткичлар
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura