Физикавий кимё кафедраси

Кафедра мудири Акбаров Ҳамдам Икромович
Кафедра мудири, Кимё фанлари доктори
Қабул Душанба-Шанба, 14:00-17:00
Манзил Тошкент шаҳри Талабалар шаҳарчаси Университет кўчаси 4- уй
Телефон +998901768049
Факс
e-mail akbarov_kh@rambler.ru

Физикавий кимё” кафедраси

Кафедра ташкил этилган сана:. 1927 йил.


Кафедра мудирлари: проф. Д.В.Алекссев (1927-1930), проф. Н.А.Колосовский (1930-1936), проф.М.И.Усанович (1936-1944), проф. В.В.Удовенко (1944-1952), акад. Х.У.Усмонов (1953-1972), проф. Р.С.Тиллаев (1972-2005), проф. Х.И.Акбаров (2005-2010), доц. Б.У.Сагдуллаев (2010-2012), к.ф.н. Ф.У.Юнусов (2012-2013), к.ф.д., доц. А.Ж.Холиков (2013-2014), доц. А.П.Мухтаров (2014-2015), доц. Б.У.Сагдуллаев (2015-2017), проф. Х.И.Акбаров (2017 дан ҳозиргивақтгача).

Кафедра таркиби: Проф. Акбаров Х.И., доц. Саъдуллаев Б. У., доц. Калядин В.Г доц. Мухтаров А.П., к.ф.д. Эшмаматова Н.Б. PhD Яркулов А.Ю., к.ф.н. Юнусов Ф.У., каттаўқ. Умаров Б.С., таянч докторант (PhD) Усманова С .А., мустакил ( PhD) тадкикотчилар Рашидова К.Х., Кобулова Ў.


Ўкув-услубий ишлар. Кафедрада ”Киме” бакалавриат йўналиши бўйича “Физикавий киме”, “Коллоид кимё”, “Квант механика ва квант кимё”, “Модда тузилиши”, “Физик-кимёвий жараёнлар термодинамикаси”, “Наноматериалларнинг физик-кимёси” каби умумий курслардан маъруза, семинар ва лаборатория машғулотлари ўтказилади.

Магистратуранинг ”Физикавий кимё” ва “Модда ва материаллар (Наноматериаллар)” мутахассисликлари бўйича “Кимёвий термодинамика”, “Статистик термодинамика” “Номувозанат жараёнлар термодинамикаси”, “Эритмалар термодинамикаси”, “Электрокимёвий жараёнларнинг кинетикаси”, “Нанозаррача ва нанокомпозицион материалларнинг олиниши ва хоссалари", "Сирт юзасидаги ходисалар физик-кимёси”, “Нанотехнология асослари“, “Кимёвий кибернетика” ва қатор танловфанлариданмашғлотларолибборилади. Кафедра профессор ўкитувчиларитомониданқуйидагидарсликваўкув қўлланмаларнашрэтилган: акад.Х.У.Усмонов “Физикавийкимё" , акад. К.С.Ахмедов "Коллоид кимё”, проф. Р.С.Тиллаев ”Физикавий кимёдан мисол ва масалалар тўплами”, проф. Х.И.Акбаровнинг ”Физикавий кимё” дарслиги, проф. Х.И.Акбаровва проф. Р.С.Тиллаевнинг “Физикавий кимёдан амалий машғулотлар” ўкув кўлланмаси ва қатор услубий кўлланмалар.

Илмий-тадкикот ишлари қуйидаги йўналишларда олиб борилади: “Полимер эритмаларининг молекуляр ва конформацион тавсифлари ва термодинамик хоссалари”, “Золь-гель технологияси ёрдамида олинган наногибрид композицион материалларнинг физик-кимёвий хоссалари” ва “Электрокимёвий жараёнларнинг кинетикасива коррозия ингибиторлариннг янги авлоди". Кафедрада ҳар йили 50 дан ортиқ илмий ишлар чоп этилади. Охирги йилларда 6 та патент олинди ва 10 га якин ишланмалар амалиётга жорий этилди (Шўртон ГКК, ОТМК, НТМК, Навоий электрокимё, Бекободметаллургия комбинати, Фаргона НКИЗ).

Химоялар: Докторлик диссертациялари химоялари: Акбаров Х.И.(2004), Сидиков А.С. (2012), Холиков А.Ж. (2016), Эшмаматова Н.Б. (2016).

Номзодлик ва PhD диссертациялари химоялари: Джумамуратова М.Ш. (2001), Шарипова А И. (2002), Алибеков. Р.(2003), ЗокироваН.Т. (2007), Холиков А.Ж.(2009), Яркулов А.Ю. (2017), Бердимуродов Э. Т. (2018).


Грантлар: Ф-7-54 "Наноструктурали, говаклива полимер-кремнезем гибрид нанокомпозиционматериаллар ҳосил бўлишининг физик-кимёвийқонуниятларивамеханизмларинитадқиқ этиш". Илмийрахбарпроф. Акбаров Х.И. А-12-57 ‘Нанодисперскремнезем олишнинг золь-гель технологиясиниишлабчикиш“. Илмийрахбарпроф. Акбаров Х.И. А-12-46 “Полиэлектролитларнинг антикоррозион самародорлигини ошириш ва уни амалиётга кўллаш“. Илмий рахбар к.ф.д А.Ж.Холиков.

Хамкорлик алоқалари: М.В.Ломоносов номидаги МДУ (проф.О.А.Шпигун, проф. В.Д.Красиков, проф. Зубов В.П.), Тбилиси давлат университсти (проф. Григорий Татишвили), Козористон Миллий университсти (акад. Бекрутов Е.А., проф. Кудайбергенов С.Е.), Санкт-Петербург НПО “Пластполимер“ (Будтов В.Н.), Япониянинг Киото университети (проф.Наканиси К.), Украинанинг Киев Миллий университети (проф.Зайцев В.Н.), Браюншвег техника университети (Пьер Столзенбург), ХХР Тиянзин университети (проф. Жи Хиао Ванг), АКШ Буффало университети (проф. Марк Свихарт), ЎзФА институтлари, Шўртон ГКК, ОТМК, НТМК, Навоий элекгрокимё, Бекобод металлургия комбинати, Фаргона НКИЗ.


Кафедра аъзолари:

1. АКБАРОВ ҲАМДАМ ИКРОМОВИЧ (Кафедра мудири)

2. САГДУЛЛАЕВ БАХТИЯР УБАЙДУЛЛАЕВИЧ (доцент)

3. МУХТАРОВ АДИЛ ПОЗИЛОВИЧ (доцент)

4. УМАРОВ БАХРОМ СМАНОВИЧ (катта ўқитувчи)

5. КАЛЯДИН ВЛАДИМИР ГРЕГОРЬЕВИЧ (доцент)

6. ЭШМАМАТОВА НОДИРА БАХРOМОВНА (доцент)

7. ЮНУСОВ ФУРҚАТ УМАРОВИЧ (доцент)

8. ЯРКУЛОВ АХРОР ЮЛДАШЕВИЧ (доцент)

Асосий кўрсаткичлар
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura