Ўзбек-Қозон қўшма дастури факультети

  

Ўзбек-Қозон қўшма таълим дастури факультети 2018-2019 ўқув йилида ТОП УНИВЕРСИТЕТтаснифига кўра нуфузли 500 та олий ўқув юртларидан бири ҳисобланган Қозон Федерал Университети (КФУ) ва Ўзбекистон Миллий Университети (ЎзМУ) ҳамкорлигидаги қўшма дастури сифатида ташкил этилган!

БИЗНИНГ ВАЗИФАМИЗ

Ўзбекистондаги илмий тадқиқот, ишлаб чиқариш ва олий таълим муассасалари учун геодезия ва геоинформатика, психология соҳалари бўйича юқори малакали бакалаврларни тайёрлаш. 


Йўналишлар

Таълим шакли

Кириш учун имтиҳонлар

Геодезия ва геоинформатика

Кундузги

Рус тили

Математика

География

Психология

Кундузги

Математика

Биология

Рус тили

БИЗНИНГ ҚАРАШИМИЗ

Табиий ресурслар жамият ва инсон ҳаётида марказий ўринлардан бирини эгаллайди, чунки табиат ва жамият муносабатлари бир-бири билан чамбарчас боғлиқ. Жамиятнинг барқарор ривожланиши кўп жиҳатдан геоэкологик муаммолар бартараф этиш нуқтаи назаридан табиий географик жараёнларни бошқаришнинг илмий асосланган усулларни ишлаб чиқиш билан ҳамоҳангдир

Ҳозирги замон псиxология фанининг қуйидаги принципларини: детерминизм принципи, онг ва фаолият бирлиги принципи, псиxиканинг фаолиятда ривожаланиш принципи.Детерминизм принципига кўра, псиxика яшаш шароити билан белгиланади ва яшаш шароити ўзгариши билан ўзгаришини бошқаришнинг илмий асосланган усулларни ишлаб чиқиш билан ҳамоҳангдир.


ЎЗБЕК-ҚОЗОН ҚЎШМА ТАЪЛИМ ДАСТУРИ ФАКУЛЬТЕТИ - БУ КЛАССИК УНИВЕРСИТЕТ ТАЪЛИМИНИНГ АЖРАЛМАС ҚИСМИ

Олий маълумотли геодезия ва геоинформатика, психология мутаxассисларини тайёрлаш 2018 йилдан бошланган бўлсада факультет ташкил топган дастлабки кунлардан бошлаб ўлкамизнинг табиати, аҳолиси ва xўжалигини географик ўрганиш ва психологларимиз псиxик ҳодисаларнинг моҳиятини тушунишни, уларни бошқаришни,  олинган билимлардан амалиётнинг турли соҳалари самарадорлигини ошириш учун фойдаланиш, психологик xизмат амалиётининг назарий асоси бўлиш  масалаларини ўрганиш муваффақиятли амалга оширилган

 

Профессор-ўқитувчилар – 30 нафар, шу жумладан:

·                     5 – фан доктори

·                     12- фан номзоди

·                     2 – PhD

·                     Илмий салоҳият– 63 %

Таълим дастурлари:

·                     Бакалавриат – 2

Талабалар контингенти

·                     Бакалавриат – 103 нафар 

 

Факультетда қуйидаги йўналишлар бўйича бакалаврлар тайёрланади:

·                     5313400-Геодезия ва геоинформатика 

·                     5210200-Психология (фаолият турлари бўйича) 

 

ФакультетимизбитирувчилариЎзбекистонва xориждагикўплабилмий-тадқиқотваишлабчиқаришмуассасаларидамуваффақиятлифаолиятолибборишларимумкин:


“Геодезия ва геоинформатика” йўналишини тугатган талабалар қуйидаги соҳаларда ишлашлари мумкин:

Ер кадастри, ер тузиш

Кўчмас мулкни ҳисобга олиш

Муҳандислик коммуникациялари

ИИВ и ФВВ

Телекоммуникациялар

Нефть ва газ

Экология

Давлат чегара хизмати

Транспорт

Ўрмон хўжалиги

Сув ресурслари

Масофадан зондлаш

Ер ости бойликларидан фойдаланиш

Геодезия, картография, география

Бизнес

Савдо ва хизматлар

Қишлоқ хўжалиги

Таълим

Психология" йўналишинитугатганталабаларқуйидагисоҳалардаишлашларимумкин:

Таълимсоҳасида: ўқуввамактабгачатаълиммуассасалари.

Соғлиқни сақлаш соҳасида: руҳий шифохоналар ва реабилитация марказлари.

Ҳарбий соҳада: Ҳарбий руҳшунос — шарқий Европа мамлакатлари учун янги ва ноёб касб.

Ҳуқуқшунослик: ҳуқуқий психологлар қамоқхоналар, юридик ташкилотлар ва давлат идораларида ишлайдилар.

Спорт: ушбу ихтисослик битирувчилари спор-соғломлаштириш марказларида, клубларда, олий ва ўрта-махсус билим юртларида ишлашлари мумкин.

Фан соҳаси: олий ўқув юртлари ва бошқалар.

Бизнес: аксарият ҳолларда мазкур мутахассислар нуфузли ташкилотлардан иш топадилар.

Тажрибали ва ташаббусли руҳшунослар ўз бизнесларини очадилар. Улар якка, оилавий ёки жамоавий шаклда маслаҳат ва йўриқномалар бериш фаолияти билан шуғулланадилар.


ИЛМИЙ ВА ЎҚУВ ЛАБОРАТОРИЯЛАРИ

1. Олий геодезия ва ўқув-илмий лабораторияси

2. Фотограмметрия ва Ерни масофадан тадқиқ этиш ўқув-илмий лабораторияси

3. Гидравлика ўқув-илмий лабораторияси

4. “Глобус” ўқув-илмий лабораторияси

Олий геодезия ва ўқув-илмий лабораториясиГлобусўқув-илмий лабораторияси


Гидравлика ўқув-илмий лабораториясиЧОРВОҚЎҚУВ-ДАЛА АМАЛИЁТ БАЗАСИ

“Чорвоқ” амалий ва тажриба-эксперимент ишлари ўқув-дала комплекси Чорвоқ шаҳарчасида жойлашган. Базанинг майдони 3,2 гектар бўлиб, 400 ўринга мўлжалланган 5 та бинодан иборат. Ўқув-дала комплексида табиий географик, гидрологик, гляциологик, матеорологик, геодезик, картографик, геоморфологик, табиий ва техноген хавфли жараёнларни ўрганиш, кузатиш, ўлчаш ва мониторингини олиб бориш имкониятлари мавжуд.

            Базанинг экологик тозза туманда жойлашганлиги табиат қўйнида турли маданий-оммавий тадбирлар ўтказиш, университет ходимлари ва талабаларнинг саломатлигини мустаҳкамлаш имконини беради.

Талабалар биринчи, иккинчи курслардан кейин ва учинчи курсда қуйидаги фанлардан амалиёт ўтадилар:

o    Ўқув амалиёти: (Практика по получению первичных профессиональныхумений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 1-2 курс)

o    Ишлаб чиқариш амалиёти: (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа 3 курс)

o    Диплом олди амалиёти: (геодезия ва геоинформатика 4 курс) 

Талабалар ҳаёти фақатгина дарс машғулотлари эмас:

Бизнинг талабалар дарсдан бўш вақтларида турли спорт ва маданий-оммавий тадбирларда фаол иштирок этадилар. Жумладан, волейбол, шаxмат бўйича республика универсиадаларида, олимпиадаларида доимо совринли ўринларни эгаллайдилар.

ХАЛҚАРО АЛОҚАЛАР

 

Мамлакатлар

Университетлар

Россия

Казан Федерал Университети

Россия

В.М.Ломоносов номидаги Москва Давлат университети

Россия

Санк-Петербург Гидрометеорология университети

Германия

Юстис Либих номидаги Гиссен университети

Англия

Бирмингем университети

США

Нью-Йорк университети

Австрия

Зальцбург университети

Япония

Научно-исследовательский институт REKEN

США

Онкоцентр Фокс Чейз

Швейцария

Производител пластика AlbisTechnologies

Европа

Совместная лаборатория антенных систем и распространения радиоволн Rohde&Schwarz

Южная Корея

Исследовательским компании Samsung

Южная Корея

Совместныйпроект Samsung IT&Software School 

Россия

Совместный компания CISCO Инновационный центр

Асосий кўрсаткичлар
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura