Қиёсий тилшунослик кафедраси


ҚИЁСИЙ ТИЛШУНОСЛИК КАФЕДРАСИ

Хорижий филология факультети таркибида 2002 йилгача “Таржима назарияси ва амалиёти” кафедраси мавжуд бўлган. “Таржима назарияси ва амалиёти” кафедрасига унинг асосчиси, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, проф. Ғ.Т.Саломов умрининг охиригача мудирлик қилган. Ғ.Т.Саломов бошқарган кафедра ўз соҳасида собиқ иттифоқ ҳудудида очилган биринчи кафедра эди.

2002 йил кафедра номи ўзгариб, кафедрага “Инглиз тилшунослиги ва таржима назарияси” номи берилди.  

 Кейинчалик кафедра “Таржима назарияси ва қиёсий тилшунослик” деб номланди. Ҳозирда кафедра “Қиёсий тилшунослик” кафедраси деб аталади.

“Инглиз тилшунослиги ва таржима назарияси” кафедрасига доцент Ғ.Х.Салимов, проф. А.А.Абдуазизов, катта ўқитувчилар О.М.Хошимова, М.И.Валиева, Э.З.Салахова  ф.ф.н., доцент Д.К.Тўрабекова, фил.ф.н., доц. Я.Ю.Арустамянлар раҳбарлик қилишган бўлса, кейинчалик “Қиёсий тилшунослик” деб номланган кафедрага ф.ф.д, проф. И.А.Сиддиқова мудирлик қилди.  Ҳозирда уни ф.ф.н., доц. Н.А.Садуллаева бошқармоқда. 

Кафедрада “Хорижий тил ва адабиёт” ва “Таржима назарияси ва амалиёти” йўналишлари мавжуд.

 

КОРПОРАТИВ ХАМКОРЛИК

 Тошкент кимё-технология институти қошидаги чирчиқ академик лицеи, ЎзМУ қошидаги 2-сон академик лицей, Тошкент давлат шарқшунослик институти “Таржима назарияси ва амалиёти” кафедраси, Олий Харбий Божхона институти “Давлат ва хорижий тиллар” кафедраси билан ҳамкорлик қилинади.

 

ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК

Лондон Метрополитен университети, Норвич тил ўқитиш институти, Калифорния Фуллертон университети, Москва давлат университети, Москва давлат лингвистика университети, Нажмитдин Эрбакан университети ва Сивас Жумхуриет университети (Туркия) билан шартномалар тузилган.

 

ГРАНТЛАР

 

ü  “UNICAC – Ўрта Осиё ва Хитой университетлари орасида билим айирбошлаш бўйича ҳамкорлик” Эрасмус+ лойиҳаси.

Координатор – Садуллаева Н.А.

Маблағ – 64934 €

ü  ПЗ-201709134  – “Филология йўналиши бўйича инглиз тили ўрганиш баҳолаш сифатининг шакл ва тамойилларига замонавий ёндашув” амалий лойиҳа

Лойиҳа раҳбари: Арустамян Я.Ю.

аъзолар: Садуллаева Н.А., Хасанова Н.

Ажратилган маблағ – 50000000 сўм

ü  “Key Action 1-Mobility for learners and staff-Higher education student and staff mobility” Эрасмус+ лойиҳаси   

аъзо: Садуллаева Н.А.

“CLASS - Development of the module based course on Computational         Linguistics” Эрасмус+ лойиҳаси  

                       аъзо: Садуллаева Н.А.

 

 Профессор ўқитувчилар рўйхатиСАДУЛЛАЕВА  НИЛУФАР  АЗИМОВНА -филология фанлари номзоди, доцент. Тошкент давлат шарқшунослик институтини битирган. Ҳозирги кунда Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Қиёсий тилшунослик кафедраси мудири . ҲозирдаҚиёсий типология ва таржима назарияси фанларидан маъруза ва амалий машғулотлар олиб боради.Магистратура талабаларига илмий раҳбалик қилади.

 

Сиддикова Ирода Абдузухуровна– филология фанлари доктори, профессор. Ўзбекистон давлат жахон тиллари университетини битирган. Ҳозирги кунда Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Қиёсий тилшунослик кафедраси профессори.

o   Ҳозирда  Инглиз тили лексикологияси

o   Махсус фанлар

o   Лингвистик анализ методлари  фанларидан маъруза ва амалий машғулотлар олиб боради. Магистратура талабаларига илмий раҳбалик қилади.


Солиева Малика Абдузухуровна– филология фанлари номзоди, доцент. Тошкент Давлат университетининг Хорижий филология факультетини битирган. Ҳозирги кунда Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Қиёсий тилшунослик кафедраси доценти. Ҳозирда

o   Чет тил ўқитиш методикаси

o   Стилистика ва матн интерпретацияси

o   Таржиманинг лингвомаданий асослари фанлариан маъруза ва амалий машғулотлар олиб боради.

Магистратура талабаларига илмий раҳбалик қилади.


Арустамян Яна Юрьевна– филология фанлари номзоди, доцент. Ўзбекистон Миллий Университетиғ таржима назарияси ва амалиёти факультетини битирган. Ҳозирги кунда Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Қиёсий тилшунослик кафедраси доценти. Ҳозирда Бошланғич синфларда чет тили ўқитиш методикаси

  • Тилшунослик
  • Ўрганилаётган тил тарихи
  • Илмий изланиш асосларифанларидан маъруза ва амалий машғулотлар олиб боради.Магистратура талабаларига илмий раҳбалик қилади.


Агзамова Дилдора Баходиржановна– филология фанлари номзоди, доцент. 1999 йилда Ташкент Давлат университетининг Хорижий филология факультетини битирган. Ҳозирги кунда Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Қиёсий тилшунослик кафедраси доценти. Ҳозирда “Тиллар ўқитиш методикаси ва замонавий тенологиялар”, “Тилшунослик”, “Стилистика ва матн таҳлили” фанлариан маъруза ва амалий машғулотлар олиб боради. Магистратура талабаларига илмий раҳбалик қилади.


Собирова Нодира Каримбаевна– филология фанлари номзоди, доцент. 1999 йилда Ургенч Давлат университетининг Хорижий филология факультетини битирган. Ҳозирги кунда Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Қиёсий тилшунослик кафедраси доценти. Ҳозирда

o   Чет тил ўқитиш методикаси

o   Стилистика ва матн интерпретацияси

o   Ўрганилаётган тил тарихи

o   Лексикология

o   Ўқиш ва ёзиш амалиёти

 фанлариан маъруза ва амалий машғулотлар олиб боради.Магистратура талабаларига илмий раҳбалик қилади.


Тухлиева Гавхар Нурисломовна– филология фанлари номзоди, доцент. Урганч давлат университетини битирган. Ҳозирги кунда Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Қиёсий тилшунослик кафедраси доценти. Ҳозирда

         Норматив-коммуникатив фонетика

o   Назарий грамматика ва фонетика (грамматика)

o   Мамалакатшунослик

o   Чет тил фанларидан маъруза ва амалий машғулотлар олиб боради.Магистратура талабаларига илмий раҳбалик қилади.


Умарова Нодира Икрамовна– 2007 йил Ўзбекистон Давлат жахон тиллари университети, таржимонлик факультетини битирган. Ҳозирги кунда Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Қиёсий тилшунослик кафедраси ўқитувчиси . Ҳозирда Коммуникатив грамматика

o   Асосий ўрганилаетгвн тил

o   Мустақил таълим кўникмалари фанларидан амалий машғулотлар олиб боради.


Raxmanova Feruza Akmalovna - ingliz tili o‘qituvchisi 2013 yilda u (bakalavr) diplomini oldi va 2018 yilda O‘zbekiston Milliy universitetining xorijiy filologiya kafedrasida magistrlik darajasini oldi. Hozirda O‘zbekiston Milliy universitetida "Qiyosiy tilshunoslik" kafedrasi chet  tili filologiyasi bo‘limida ishlamoqda.


МАХМУДОВА МАФТУНА АБДУРАШИД ҚИЗИ 

2015 йил Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари универстети Таржима назарияси ва амалиёти (инглиз тили) йуналишини тамомлади.

2017 йил Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари универстети Қиёсий тилшунослик, лингвистик таржимашунослик (инглиз тили) йуналиши буйича магистр дипломига эга булди.

2019 йил сентябр ойидан бошлаб Узбекистон Республикаси Миллий университетининг Хорижий филология факультети киёсий тилшунослик кафедрасида иш фаолиятини давом эттирди.

Хозирги кунда биринчи, иккинчи, тўртинчи боскич бакалавр йуналиши талабаларига асосий чет тили, тил куникмалари интеграцияси, чет тилларини ўқитишнинг интеграллашган курси, таржима амлиётифанларидан дарс бериб келмокда. 


Абдуллаева Муножот Мухторовна                                                                                        2004 йил Фаргона Давлат университетини Роман-герман филологияси инглиз тили йуналишини  имтиёзли диплом билан тамомлади.2019 йил Жахон тиллар университети лингвистика йуналиши буйича магистр дипломига эга булди.2019 йил сентябр ойидан бошлаб Узбекистон Республикаси Миллий университетининг Хорижий филология факультети киёсий тилшунослик кафедрасида иш фаолиятини давом эттирди.Хозирги кунда биринчи иккинчи учинчи боскич бакалавр йуналиши талабаларига укиш ва ёзиш амалиёти, тил куникмалари интеграцияси, амалий грамматика ва маданиятлараро мулокот фанларидан дарс бериб келмокда. 


Abdullayeva Nigora Rustamovna

Abdullayeva Nigora Rustamovna 2013 yilda Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy universitetining Xorijiy filologiya fakultetini tamomlagan. 2015 yilda O’zbekiston Milliy Universitetining Xorijiy Filologiya fakultetining magistratura bo’limini tugatgan. Magistrlik ishini Professor Siddikova I.A ilmiy raxbarligida “Ingliz va O’zbek tillarida “Yer” konseptining qiyosiy-kognitiv tahlili” mavzusida himoya qilgan. 2016 yildan buyon O’zbekiston Milliy Universiteti Xorijiy Filologiya fakultetining Qiyosiy tilshunoslik kafedrasida o’qituvchi lavozimida ishlamoqda.


XASANOVA NOZIMAABDUVAHOB QIZI

2015 йил Мирзо Улугбек номидаги Узбекистон Миллий Университети Хорижий Филология факультетини тамомлади.

2017 йил Мирзо Улугбек номидаги Узбекистон Миллий Университети Хорижий Филология факультетини магистр дипломига эга булди.2017 йил ноябрь ойидан бошлаб Узбекистон Республикаси Миллий университетининг Хорижий филология факультети Киёсий тилшунослик кафедрасида иш фаолиятини давом эттирди.Хозирги кунда учинчи боскич бакалавр йуналиши талабаларига чети тили укитишнинг интеграллашган курси фанидан дарс бериб келмокдаАрифжанова Нилуфар Мирсидиковна                                                                                        2005 йил Ўзбекистон Давлат жахон тиллари университетини тамомлади.2007 йил Ўзбекистон Давлат жахон тиллари университети магистр дипломига эга булди.2007 йилдан бошлаб Ўзбекистон Давлат жахон тиллари университетининг Инглиз филологияси факультетида иш фаолиятини бошлади. 2019 йил сентябрь ойидан Узбекистон Республикаси Миллий университетининг Хорижий филология факультети Киёсий тилшунослик кафедрасида иш фаолиятини давом эттирмоқда.Хозирги кунда биринчи иккинчи ва учинчи боскич бакалавр йуналиши талабаларига тинглаш ва гапириш амалиёти тил куникмалари интеграцияси, чети тили укитишнинг интеграллашган курси фанларидан дарс бериб келмокда


МЕНГНИЁЗОВА ЗЕБО АХМАДОВНА 2010  йил  Термиз   Давлат  университетини тамомлади.2018 йил Термиз   Давлат  университетини  магистр дипломига эга булди.2019 йил 4 сентябр ойидан бошлаб Узбекистон Республикаси Миллий университетининг Хорижий филология факультети Қиёсий тилшунослик кафедрасида иш фаолиятини давом эттирди.Хозирги кунда иккинчи ва учунчи босқич бакалавр йуналиши талабаларига ўқиш ва ёзиш амалиёти тил куникмалари интеграцияси, фанидан дарс бериб келмокда


Рахимова Шахноза Палваннозировна                                                                                        2005 йил Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети хорижий филология факультетини тамомлади.2007 йил Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети хорижий филология факультетини магистр дипломига эга булди. 2019 йил сентябрь ойидан Ўзбекистон Миллий университети Хорижий филология факультети Киёсий тилшунослик кафедрасида ўқитувчи лавозимида иш фаолиятини давом эттирди.Хозирги кунда учинчи, тўртинчи боскич бакалавр йуналиши талабаларига ҳамда 4 курс сиртқи йўналиш талабаларига таржима амалиёти ва таржима назарияси фанларидан дарс бериб келмокда.


Исмаилова Раиме Сетияевна                                                                                        1994 йил Тошкент Давлат университетини Роман-герман филологияси инглиз тили йуналишини  тамомлади.2014 йил сентябр ойидан бошлаб Узбекистон Республикаси Миллий университетининг Хорижий филология факультети киёсий тилшунослик кафедрасида иш фаолиятини давом эттирди.Хозирги кунда биринчи иккинчи учинчи боскич бакалавр йуналиши талабаларига укиш ва ёзиш амалиёти тил асипектлари амалиети, ва маданиятлараро мулокот фанларидан дарс бериб келмокда.


Хабибрахмонова Диана Ильдар кизи                                                                                       

2007 йил Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университетини тамомлади.

2019 йил Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика университетини магистр дипломига эга булди.

2019 йил 4 сентябр ойидан бошлаб Узбекистон Республикаси Миллий университетининг Хорижий филология факультети Киёсий тилшунослик кафедрасида иш фаолиятини давом эттирди.

Хозирги кунда биринчи иккинчи боскич бакалавр йуналиши талабаларига укиш ва ёзиш амалиёти тил куникмалари интеграцияси, чети тили укитилаетган интеграллаш курси фанларидан дарс бериб келмокда.


Азимов Шохрух Шухратжон уғли2018 йил Қуқон Давлат педагогика институтини тамомлади.2017-2018 йиллари Фарғона вилояти Бувайда тумани 15-мактабда ишлаган.2019 йил Вебстр университети магистр дипломига эга булди.2018-2019 йилари Тошкент шахар Мирзо Улуғбек тумани 275-мактабда ингилиз тили уқитувчиси лавозимида ишлаган.2019 йил 4 сентябр ойидан бошлаб Узбекистон Республикаси Миллий университетининг Хорижий филология факультети Киёсий тилшунослик кафедрасида иш фаолиятини давом эттирди.Хозирги кунда биринчи иккинчи боскич бакалавр йуналиши талабаларига укиш ва ёзиш амалиёти тил куникмалари интеграцияси, гапириш ва тинглаш, фонетика фанларидан дарс бериб келмокда


Миралиева Шахноз Хайруллаевна                                                                                     

2013 йил Мирзо Улугбек номидаги Миллий университетни тамомлади.2015 йил Мирзо Улугбек номидаги Миллий университетнинг магистр дипломига эга булди. 2019 йил сентябр ойидан бошлаб Узбекистон Республикаси Миллий университетнинг Хорижий филология факультети Киёсий тилшунослик кафедрасида иш фаолиятини давом эттирди.Хозирги кунда биринчи иккинчи боскич бакалавр йуналиши талабаларига асосий чет тили, тинглаш ва гапириш амалиёти, укиш ва ёзиш амалиёти, амалий грамматика, тил куникмалари интеграцияси  ва чет тили укитилаетган интеграллаш курси фанларидан дарс бериб келмокда.  


Жалилова Нилуфар Тохир  кизи

2014 йил Узбекистон Давлат Жахон Тиллари Университетини тамомлади.2016 йил Узбекистон Давлат Жахон Тиллари Университетининг магистр дипломига эга булди.2019 йил 4 сентябр ойидан бошлаб Узбекистон Республикаси Миллий университетининг Хорижий филология факультети Киёсий тилшунослик кафедрасида иш фаолиятини давом эттирди.Хозирги кунда биринчи иккинчи боскич бакалавр йуналиши талабаларига укиш ва ёзиш амалиёти  фонетика,  грамматика, тинглаш ва гапириш амалиёти фанларидан дарс бериб келмокда.


Ташпулатова  Висола Исматуллаевна                                                                                                                            2006 йил Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетиРоман-герман филологияси инглиз тили ва адабиётийуналишини  имтиёзли диплом билан тамомлади.2008 йил Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети лингвистика йуналиши буйича магистр дипломига эга булди.2010 йилдан бошлаб Узбекистон Республикаси Миллий университетининг Хорижий филология факультети киёсий тилшунослик кафедрасида иш фаолиятини давом эттирди. Хозирги кунда биринчи, учинчи боскич бакалавр йуналиши талабаларига хорижий тилни ўқитишда маданиятлараро мулоқотни шакиллантириш,ўрганилаётган тил амалий фонетикаси, тил кўникмалари интеграцияси ва асосий ўрганилаётган чет тили фанларидан дарс бериб келмокда.


Turayeva Diyora Ixtiyorovna2018 – O’zbekiston Davlat Jahon tillari Universitetini tamomladi 2018-2019- yil Amerika Qo’shma Shtatlari Webster Universitetining TESOL yo’nalishi bo’yicha magistraturani tamomladi.2019 sentyabr oyidan boshlab O’zbekiston Respublikasi Milliy Universitetining Xorojiy filologiya fakulteti Qiyosiy tilshunoslik kafedrasida ish faoliyatini davom ettiryaptiHozirgi kunda birinchi, ikkinchi, to’rtinchi bosqich bakalvr yo’nalishi talabalariga o’qish va yozish amaliyoti, Fonetika, Til amaliyoti aspektlari, Til ko’nikmalari integrallashgan kursi fanlaridan dars berib kelmoqda. Жураева Манзура Юнусалиевна

2007 йил  Самарканд Давлат Чет Тиллар Институтини тамомлади.

2019 йил Мирзо Улугбек номидаги  Узбекистон  Миллий университетини магистр дипломига эга булди.

2019 йил4 сентябр ойидан бошлаб Узбекистон Республикаси Миллий университетининг Хорижий филология факультети Киёсий тилшунослик кафедрасида ишфаолиятини давом эттирди.

Хозирги кунда  иккинчи ва учинчи боскич бакалавр йуналиши талабаларига укиш ва ёзиш амалиёти , чет тили ва маданиятоар аро мулокот фанларидан дарс бериб келмокда.


Абдуганиева Нодира Зиядиллаевна

2011 йил  Узбекистон Жахон Тиллари университетини тамомлади.

2014 йил Узбекистон Миллий университетини магистр дипломига эга булди.

2018 йил 4 сентябр ойидан бошлаб Узбекистон Республикаси Миллий университетининг Хорижий филология факультети Киёсий тилшунослик кафедрасида иш фаолиятини давом эттирди.Хозирги кунда биринчи иккинчи ва учинчи боскич бакалавр йуналиши талабаларига укиш ва ёзиш амалиёти, фонетика асослари, чет тили укитилаетган интеграллаш курси фанларидан дарс бериб келмокда
Асосий кўрсаткичлар
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura