Ижтимоий фанлар

Ижтимоий фанлар факультети тарихи ва бугунги фаолияти

Ижтимоий фанлар факультети (1991 йилгача Фалсафа-иқтисод факультети, 1991-2014 йилгача Фалсафа факультети) 1979 йилда ташкил этилган ва 2014 йилдан Ижтимоий фанлар факультети деб номлана бошлаган. Факультет таркибида дастлаб фалсафа, психология, иқтисод, сиёсатшунослик бўлимлари фаолият олиб борган.

Ижтимоий фанлар факультети ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, уларда даҳлдорлик туйғусини шакллантиришга йўналтирилган билим ва малакаларни чуқур эгаллаган, Ўзбекистонда амалга оширилаётган ижтимоий, маънавий, сиёсий ислоҳотларни аҳолининг турли қатламлари онгига этказиш учун хориж тилларини ўзлаштирган, ўзининг маънавий қиёфаси билан ёшларга ибрат бўла оладиган малакали бакалавр ва магистрлар тайёрлайдиган таянч факультетлардан бири ҳисобланади.

Факультетда 21 фан доктори (DcS)-профессор, 47 фан номзоди(PhD)-доцент, 70 катта ўқитувчи, ўқитувчи ва ассистентлар фаолият олиб борадилар.

Унинг бакалавриат босқичида 2500 дан ортиқ талаба, магистратура босқичида 250 магистрант, докторантура ва таянч докторантурада эса 30 нафардан зиёд  илмий ходим таҳсил олмоқда

Факультет кафедралари фаолияти

Этика ва эстетика кафедраси Марказий Осиё олий таълим муассасалари орасида ягона кафедра ҳисобланиб, ахлоқий ва эстетик мезонларига таянган ҳолда замонавий мутахассис тайёрлашга ҳамда ёшларни баркамол шахс этиб тарбиялашга алоҳида эътибор қаратади.

Фалсафа ва мантиқ кафедраси Ўзбекистон бўйича ОТМ тизимида фалсафа ҳамда мантиқ соҳаси, "Онтология, гносеология ва логика", "Фалсафа тарихи" мутахассисликлари, ихтисослиги тизимидаги ягона таянч кафедрадир.

Фалсафа ва маънавият асослари кафедраси "Фалсафа" йўналиши бўйича бакалавриат, "Фалсафа (қўллаш соҳаси)" ва "Маданиятшунослик" мутахассислиги бўйича кадрлар тайёрлайди. Мазкур соҳалар бўйича халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда онтология, гносеология, маданият фалсафаси ихтисослиги бўйича илмий-тақиқот фаолияти олиб боради.

Психология 1972  йилда ташкил этилган бўлиб “Психология” бакалавр таълим йўналиши ва “Психология” магистратура мутахассислиги бўйича кадрларни тайёрлашга масъул.

Педагогика ва умумий психология кафедраси Педагогика фани шахсни шакллантиришдек ижтимоий буюртмани бажариш асосида жамият тараққиётини таъминлашга алоҳида ҳисса қўшади. Педагогика фани мақсади ва вазифаларининг белгиланишида ижтимоий муносабатлар мазмуни, давлат ва жамият қурилишининг ҳаётида етакчи ўрин тутувчи ғоялар моҳияти муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикасида демократик, инсонпарвар ҳамда ҳуқуқий жамиятни барпо этиш шароитида мазкур фан юксак маънавий ва ахлоқий талабларга жавоб берувчи юқори малакали кадрни тарбиялаш тизимини ишлаб чиқиш, миллий истиқлол ғояси асосида таълим ва тарбия назариясини ижодий ривожлантириш вазифасини ҳал этади.

Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқ таълими кафедраси илмий ва ўқув фаолияти мутахассислик доирасида ўқув жараёнларини ташкил этиш, инновацион лойиҳаларда қатнашиш, ёшларнинг ғоявий-сиёсий ва ҳуқуқий соаводхонлигини ошириш, Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида "Миллий тикланишдан - миллий юксалиш"га концептуал ғоясининг амалиётига қаратилган тадқиқотларни ўтказиш ва натижаларини амалиётга тадбиқ этиш юзасидан илмий-тадқиқот ишларини олиб боришга қаратилган.

Социология кафедраси: Кафедра “Социология” бакалавр таълим йўналиши ҳамда “Социология” ва 3 та мутахасислик бўйича магистратура мутахассилиги бўйича кадрлар тайёрланади.Социология кафедрасининг илмий ва ўқув фаолияти мутахассислик доирасида ўқув жараёнларини ташкил этиш, инновацион лойиҳаларда қатнашиш, истиқболли социологик тадқиқотларни ўтказиш ва натижаларини амалиётга тадбиқ этиш юзасидан илмий-тадқиқот ишларини олиб боришга қаратилган.

Ижтимоий иш кафедраси Талабаларнинг маънавий ва маърифий маданиятини юксалтириш, кафедранинг истиқболли йўналиши бу оилалар ва болалар ижтимоий ҳимоя соҳасида фаолият олиб борадиган кадрлар тайёрлаш тизимини яратиш, Ўзбекистон Республикаси ижтимоий таъминот ва ҳимоя тизимида юқори малакала ижтимоий иш ходимларини тайёрлаш, ижтимоий соҳа ва ижтимоий иш доирасида илмий-амалий тадқиқотларни ташкил этиш ҳамда илмий кадрлар тайёрлаш. Республикадаги оила ва болаларни ҳимоя қилиш тизимида фаолият олиб бораётган мутахассисларни малакасини ошириш ва қайта тайёрлашдан иборот.

Илмий фаолият

Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.29.08.2017. S.01.08 рақамли (Сиёсий фанлар) ҳамда DSc.27.06.2017.F.01.05 рақамли (Фалсафа фанлари) Илмий кенгашлари билан узвий ҳамкорлик ўрнатилган.

Факультетда “Имконияти чекланган болалар социомаданий мослашув тизимининг илмий-методик асослари такомиллашуви”, “Ўзбекистонда оммавий ахборот воситаларининг ролини ошириш, оила ва болаларни ҳимоя қилиш тизимида ижтимоий ҳамкорлик масалалари, “Фалсафа” ва “Миллий ғоя тарғиботи технологиялари” курслари бўйича ўқув-методик базани такомиллаштириш ва электрон ўқув-услубий комплексини яратиш”, “Ўрта асрлар шарқ алломалари ва мутафаккирларининг табиий-илмий ва ижтимоий-фалсафий меросининг ғарб олимлари томонидан тадқиқ этилиши”, “Таълимда менежмент ва маркетингнинг ижтимоий-психологик жиҳатларини ишлаб чиқиш ва миллий маданиятни умуминсоний маданият билан уйғунлаштиришга оид услубий қўлланма тайёрлаш”, “Жамиятни ислоҳ этиш ва модернизациялаш жараёнида эстетик тарбияни ривожлантиришнинг миллий асослари”, “Ўзбекистонда айрибошлаш дастурларининг самарадорлиги (социологик тадқиқотлар тажрибаси)”, “Олий таълим тизими кадрларининг инновацион фаолиятга тайёргарлигининг ижтимоий-психологик механизмларини ишлаб чиқиш (хорижий илғор технологиялар асосида)” мавзуларда илмий фундаментал ва амалий лойиҳалар амалга ошириб келинмоқда.

Маънавий-маърифий фаолият


Ҳар ойда факультетда ва бириктирилган талабалар турар жойида республиканинг машҳур санъаткорлари, олимлари, шоир ва шифокорлари билан турли мавзуларда давра суҳбатлари ўтказилади. Тарихий хотирани мустаҳкамлаш мақсадида аждодларимиз маънавий меросини ўрганиш билан бир қаторда, ёшларимизга ўз замондошларимизнинг ҳаёт йўли билан таништириш учун учрашувлар ўтказилиб, уларга ҳавас қилиш, намуна олишга ўргатмоқда.Шунингдек талабаларнинг “Қувноқлар ва Зукколар”, “Иқтисодчи илмий интеллектуал ўйини”, факультет қизлари ўртасида “Бизнес Леди” кўрик танлови, факультетлараро “ЭССЕ” ва “Мунозара дебат” клуби мусобақаларини ўтказиш анъанага айланган. Бундан ташқари факультетда анъанага айланган “Ота-оналар ташрифи” маънавий-маърифий тадбири хар йили ўтказиб борилади.

Факультетда ҳар йили Наврўз байрами нишонланади. Шунингдек хотин-қизлар кенгаши ҳам талаба қизларнинг урф-одатларга риоя қилиши, одоб-ахлоқи бўйича тадбирлар ўтказади. Илгари факультетда ишлаган айни пайтда нафақадаги профессор ўқитувчиларнинг “Меҳр кўзда” рукнида уйларига борилади. Уларнинг аҳволидан хабар олинади. Талабаларда миллий маънавий қадриятларга содиқлиқ руҳида тарбиялаш мақсадида қадимги шаҳарларга, музейларга зиёрат ташкил қилинади.

Ҳамкорлик алоқалари

Ижтимоий фанлар факультети профессор-ўқитувчилари М.В.Ломоносов номидаги Москва давлат университети, Санкт-Петербург давлат университети, Беларус давлат университети, Қозоғистон Миллий университети, Нитра шаҳридаги «Константин Философ» университети,

Эразмус Мундус Еропа ҳамжамияти фонди, STINIT (Швеция)-илмий тадқиқод ва олий таълим соҳаларини молиялаштириш халқаро хамкорлик фонди, IFEAC (Франция)- Ўрта Осиёни ўрганиш илмий тадқиқод институтлари билан кенг доирада хамкорлик ишларини олиб бормоқдалар

Факультет профессор-ўқитувчилари мунтазам равишда STINIT ва IFEAC илмий лойихалар ҳамда халқаро илмий-амалий конференсияларда мунтазам равишда ўз маърузалари билан иштирок этишади ва SIDA Швеция “Гуманитар фанлар” ҳамда “Файласуф аёллар” (ЮНЕСКО) халқаро эксперт комиссияси аъзолари ҳисобланишади шу жумладан “Психология” кафедраси мудири Дилбар Ғофуржоновна Мухамедова TEMPUS ERASMUS халқаро грант рахбари сифатида фаолият олиб бормоқда.

Ахборот технологиялари ва ресурслари

Факультетда мультимедиа техникаси, дастурларни янгилаш, техник хизматлар ва компьютер таъмирлаш, факультетнинг Интернет саҳифаси материалларини доимий янгилаб бориш, факультет компьютер тармоғининг узлуксиз фаолиятини таъминлаш йўлга қўйилган. Факультетда барча машғулотларни замонавий техника ва технологик имкониятлардан фойдаланиш бўйича зарур бўлган барча шарт-шароитлар яратилган, ўқув аудитория хоналари мультимедиа воситалари ва компьютер техникалари билан таъминланган. Махсус курслар учун услубий материаллар, конференция материаллари, тарқатма материаллар, ўқув-услубий кўрсатмалар, шунингдек факультетнинг турли ҳужжатларини нашр қилиш учун резограф ва сканер қурилмалари ажратилган.

Талабаларнинг фойдаланиши учун факультет кутубхонасида 37 мингдан зиёд, жумладан, 19023 та ўзбек тилидаги, 17 465 та рус тилидаги, 1401 та чет тилидаги ўқув адабиётлар мавжуд.

Асосий кўрсаткичлар
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura