Хорижий абитуриентлар учун

Мустақил изланувчилар учун мутахассислик фанидан сухбат кунлари

 

Докторант ихтисослик шифри ва номи

Имтиҳон ўтказилиш санаси ва вақти

Ўтказиш жойи

Математика факультети

1.          

01.01.01-Математик анализ

14.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-405

2.          

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

14.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-406

3.          

01.01.04-Геометрия ва топология

14.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-407

4.          

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

14.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-403

5.          

01.01.06-Алгебра

14.11.2019, соат 11:00

Бош бино А -блок, А-307

6.          

01.02.04- Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси

14.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-412

7.          

05.01.03-Информатиканинг назарий асослари

14.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-414

8.          

05.01.04-Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти

14.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-408

9.          

05.01.05-Ахборотларни ҳимоялашнинг усуллари ва тизимлари. Ахборот ҳавфсизлиги

15.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-405

10.      

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

15.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-406

11.      

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методологияси (математика)

21.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-405

Физика факультети

12.    

01.03.01-Астрономия

12.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-405

13.    

01.04.02-Назарий физика

12.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-403

14.    

01.04.05-Оптика

12.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-406

15.    

01.04.08-Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника

12.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-407

16.    

01.04.10-Яримўтказгичлар физикаси

12.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-408

17.    

01.04.06-Полимерлар физикаси

12.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-412

18.    

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методологияси (физика)

21.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-405

Кимё факультети

19.    

02.00.01-Ноорганик кимё

11.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-403

20.    

02.00.02-Аналитик кимё

11.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-405

21.    

02.00.03-Органик кимё

11.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-406

22.    

02.00.04-Физик кимё

11.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-407

23.    

02.00.06-Юқори молекуляр бирикмалар

11.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-408

24.    

02.00.08-Нефт ва газ кимёси ва технологияси

11.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-412

25.    

02.00.09-Товарлар кимёси

11.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-414

26.    

02.00.10-Биооргани  кимё

11.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-416

27.    

02.00.14-Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар

12.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-414

Биология факультети

28.    

03.00.01-Биокимё

18.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-405

29.    

03.00.02-Биофизика ва радиобиология

18.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-406

30.    

03.00.04-Микробиология ва вирусология

18.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-407

31.    

03.00.06-Зоология

18.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-408

32.    

03.00.07-Ўсимликлар физиологияси ва биокимё

18.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-403

33.    

03.00.08-Одам ва ҳайвонлар физиологияси

18.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-412

34.    

03.00.09-Умумий генетика

18.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-414

35.    

03.00.10-Экология

18.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-416

36.    

03.00.12-Биотехнология

19.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-406

37.    

03.00.13-Тупроқшунослик

19.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-405

38.    

06.01.03- Агротупроқшунослик ва агрофизика

19.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-403

39.    

06.01.04-Агрокимё

19.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-407

Геология ва геоинформацион тизимлар факультети

40.    

04.00.01-Умумий ва минтақавий геология

15.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-407

41.    

04.00.02-Қаттиқ фойдали қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш. Металлогения ва геокимё

15.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-408

42.    

04.00.03- Геотектоника ва геодинамика. Петрология ва литология

15.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-412

43.    

04.00.04- Гидрогеология ва муҳандислик геологияси

15.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-414

44.    

04.00.05-Палеонтология ва стратиграфия

15.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-403

45.    

04.00.06-Геофизика. Фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари

15.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-416

География ва табиий ресурслар факультети

46.    

11.00.01-Табиий география

16.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-403

47.    

11.00.02-Иқтисодий ва ижтимоий география

16.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-405

48.    

11.00.03-Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё

16.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-406

49.    

11.00.05-Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш

16.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-407

50.    

11.00.06-Геодезия. Картография

16.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-408

51.    

11.00.07-Геоинформатика

16.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-412

Тарих факультети

52.    

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

19.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-408

53.    

07.00.03-Жаҳон тарихи

19.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-412

54.    

07.00.06-Археология

19.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-414

55.    

07.00.07-Этнография, этнология ва

19.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-416

56.    

07.00.08-Тарихшунослик манбашунослик ва тарихий тадқиқотлар усуллари

16.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-414

Иқтисодиёт факультети

57.    

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

13.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-405

58.    

08.00.02-Макроиқтисодиёт

13.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-406

59.    

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

13.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-407

60.    

08.00.05-Хизмат кўрсатиш иқтисодиёти

13.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-403

61.    

08.00.06-Эконометрика ва статистика

13.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-408

62.    

08.00.10-Демография. Меҳнат иқтисодиёти

13.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-412

63.    

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

13.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-414

64.    

08.00.13-Менежмент

13.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-416

Ижтимоий фанлар факультети

65.    

09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ

20.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-416

66.    

09.00.02-Онг, маданияти ва амалиёт шакллари фалсафаси

20.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-414

67.    

09.00.03-Фалсафаса тарихи

20.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-412

68.    

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

20.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-408

69.    

13.00.01-Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари)

20.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-407

70.    

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методологияси (фалсафа)

21.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-405

71.    

19.00.01-Психология тарихи ва назарияси, умумий психология, шахс психологияси

20.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-406

72.    

19.00.05-Ижтимоий психология, этнопсихология

20.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-405

73.    

19.00.06-Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш Психологияси

20.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-403

74.    

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари

21.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-406

75.    

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

21.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-407

76.    

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси

21.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-408

77.    

23.00.01-Сиёсат назарияси ва фалсафаси. Сиёсий фанлар тарихи ва методологияси

21.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-412

78.    

23.00.02-Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар

21.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-414

79.    

23.00.03-Сиёсий маданият ва мафкура

21.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-416

Хорижий фанлар факультети

80.    

10.00.01-Ўзбек тили

22.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-405

81.    

10.00.02-Ўзбек адабиёти

22.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-406

82.    

10.00.04-Европа, Америка ва Австралия халқларининг тили ва адабиёти

22.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-407

83.    

10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

22.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-408

84.    

10.00.08-Фольклоршунослик

22.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-412

85.    

10.00.11-Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси

22.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-414

Журналистика факультети

86.

10.00.09-Журналистика

22.11.2019, соат 14:00

Бош бино В-блок, А-416

 

Асосий кўрсаткичлар
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura