Scopus чоп этилган илмий мақолалар

Scopus чоп этилган илмий мақолалар

Т.р Ф.И.Ш. Лавозими Илмий унвони Илмий даpажа 2017 2018 2019 Жами:  (гипер хавола)
1 Марахимов Авазжон Рахимович ректор профессор доктор     1 1 Батафсил
Биология факультети         5 8 0 13  
Микробиология ва биотехнология кафедpаси         5 4 0 9  
2 Давранов Кахрамон профессор профессор доктор   1   1 Батафсил
3 Хасанова Нишоной магистр       1   1 Батафсил
4 Долимова Сураё ўқитувчи     1     1 Батафсил
5 Эгамбердиева Дилфуза илмий ходим    PhD 4 2   6 Батафсил
Тупpоқшунослик кафедpаси         0 3 0 3  
6 Артиков Ҳайитбай ўқитувчи доц. доктор   1   1 Батафсил
7 Фахpутдинова Машкура Фазлитдиновна ўқитувчи доц. номз.   2   2 Батафсил
Экология кафедраси         0 1 0 1  
8 Кулматов Рашид Анарович профессор профессор доктор   1   1 Батафсил
Кимё факультети         3 1 1 5  
Умумий ва ноорганик кимё кафедраси         2 1 1 4  
9 Кадирова Шахноза Абдухалиловна декан доц. доктор     1 1 Батафсил
10 Асамов М.К. нафақада доц.   2 1   3 Батафсил
Умумий ва ноорганик кимё кафедраси         1 0 0 1  
11 Даминова Шахло Шариповна доц. доц. номз. 1     1 Батафсил
Математика факультети         45 41 11 97  
Ҳисоблаш математикаси ва ахборот тизимлари кафедраси         2 1 0 3  
12 Хаётов Абдулло Рахмонович доц. к.и.х. номз. 2     2 Батафсил
13 Алоев Рахматилло Джураевич профессор профессор доктор   1   1 Батафсил
Амалий математика ва компьютер тахлили кафедраси          1 2 1 4  
14 Арипов Миpсаид Мирсиддикович каф.муд. профессор доктор   1 1 2 Батафсил
15 Хажиев Икрамбек Озодович доц.в.б. доц. доктор   1   1 Батафсил
16 Мамасолиев Бахтиёр Журамирзаевич       1     1 Батафсил
Диффеpенциал тенгламалаp ва математик-физика кафедpаси         6 7 2 15  
17 Джамалов Сирожиддин З. ўқитувчи доц. доктор   1   1 Батафсил
19 Ибрагимов Гафуржан ўқитувчи доц. доктор   2   2 Батафсил
20 Балтаева Умида. И. ўқитувчи доц. доктор   2   2 Батафсил
21 Касимов Шакирбай Гаппарович доц. доц. доктор     1 1 Батафсил
22 Файзиев Юсуф Эргашевич        доц. доц. номз.   1   1 Батафсил
23 Тухтасинов Муминжон  профессор профессор док.   1   1 Батафсил
24 Алимов Шавкат Арифжанович профессор акад. док.     1 1 Батафсил
25 Каримов Эркинжон       4     4 Батафсил
26 Ашуров Равшан Раджабович профессор профессор доктор 1     1 Батафсил
27 Юлдашева Асал Викторовна к.укит.   номз. 1     1 Батафсил
Алгоритмлар ва дастурлаш технологиялари  кафедраси         1 1 0 2  
28 Саидов Дониёр Юсупович доц.в.б.   PhD 1     1 Батафсил
29 Игнатьев Hиколай Александрович профессор профессор доктор   1   1 Батафсил
Механика ва математик моделлаштириш         0 1 0 1  
30 Бегматов Абдували  профессор профессор доктор   1   1 Батафсил
Алгебpа ва функционал анализ кафедpаси         21 17 7 45  
31 Омиров Бахром Абдазович каф.муд. профессор доктор 5 3 3 11 Батафсил
32 Чилин Владимир Иванович профессор профессор доктор 3 6 2 11 Батафсил
33 Ганиходжаев Расул Набиевич      профессор профессор доктор   1 1 2 Батафсил
34 Аюпов Шавкат Абдуллаевич профессор акад. доктор 3 1 1 5 Батафсил
35 Хайдаров Фарход Халимжонович ўқитувчи       3   3 Батафсил
36 Сеипуллаев З.К. ўқитувчи профессор доктор   1   1 Батафсил
37 Худойбердиев Аброр Хакимович профессор.в.б.   доктор 3 2   5 Батафсил
38 Жамилов Уйгун       2     2 Батафсил
39 Касимов Н.К. ўқитувчи     1     1 Батафсил
40 Розиков Уткир       4     4 Батафсил
Геометpия ва топология кафедpаси         4 2 0 6  
41 Бешимов Рузиназар Бебутович каф.муд. доц. доктор 1     1 Батафсил
42 Сукочев Федор ўқитувчи доц. доктор 2 1   3 Батафсил
43 Hаpманов Абдигаппар Якубович профессор профессор доктор 1 1   2 Батафсил
Математик анализ кафедpаси         1 9 1 11  
44 Яхшибоев Махмадиёр докторант       1   1 Батафсил
45 Садуллаев Азимбай  каф.муд. акад. доктор   4   4 Батафсил
46 Худайберганов Гулмирза  профессор профессор доктор   2   2 Батафсил
47 Ботиров Ғолибжон Исроилович доц.в.б.   номз. 1 1 1 3 Батафсил
48 Жабборов Насридин Мирзоодилович     профессор.в.б. доц. доктор   1   1 Батафсил
Эхтимоллар назарияси ва математик статистика кафедраси         9 1 0 10  
49 Абдушукуров Абдураҳим А ўқитувчи     6 1   7 Батафсил
50 Хусанбаев Якубджан Мухаммаджанович доц. доц. доктор 1     1 Батафсил
51 Имомов Аъзам       1     1 Батафсил
52 Джомирзаев А.А. ўқитувчи     1     1 Батафсил
Физика факультети         23 25 5 53  
Фотоника кафедраси         2 2 3 7  
53 Валиев Уйгун Вахидович проф. профессор доктор 1   2 3 Батафсил
54 Эшонкулов Ғофур Бобоқулович доц.в.б.   доктор 1 1   2 Батафсил
55 Вильданов Рамиль Рифгатович доц. доц. номз.   1   1 Батафсил
56 Рахмонов Сапарбой. ўқитувчи         1 1 Батафсил
 Умумий физика кафедраси         3 2 1 6  
57 Зохидова Мавлуда Абдукаримовна доц доц. номз. 1     1 Батафсил
58 Абдурахманов Умаpбек профессор профессор доктор     1 1 Батафсил
59 Турсунов Икромжон Г. ўқитувчи     2 2   4 Батафсил
Ядрофизикаси кафедраси         3 5 1 9  
60 Тожимаматов С.Д. докторант доц. доктор   1   1 Батафсил
61 Бозоров Эркин Хожиевич профессор профессор доктор   1   1  
62 Канаков Закиржон -               профессор.в.б. доц. доктор   1 1 2 Батафсил
63 Иноятов А.К. грант аъзоси доц. доктор 2 1   3 Батафсил
64 Ганиев Орифжон Курбанович ўқитувчи     1     1 Батафсил
65 Насиров Авазбек К. ўқитувчи доц. доктор   1   1 Батафсил
Назарий физика кафедраси         13 15 0 28  
66 Пяк Павел.Е. докторант док. доктор   1   1 Батафсил
67 Мусаханов Мирзаюсуф Мирзамахмудович каф.муд. акад. доктор 2 3   5 Батафсил
68 Ахмедов Бобомурот Жураевич профессор профессор доктор 6 6   12 Батафсил
69 Накамура Катсуҳиро ўқитувчи     2 2   4 Батафсил
70 Иргазиев Боҳодир (х.в. Покистонда) профессор   доктор 1 1   2 Батафсил
71 Раббим Р. (физик-техника инститти) илмий ходим  доц. доктор   1   1  
72 Бабажанова Гулмира  ўқитувчи доц. доктор   1   1 Батафсил
73 Ярмухамедов Р       1     1 Батафсил
74 Рахматов Азамхон ўқитувчи     1     1 Батафсил
Астpономия ва атмосфера физикаси кафедpаси         2 0 0 2  
75 Ахунов  Талъат Ахматович доц. к.и.х. номз. 1     1 Батафсил
76 Таджибаев Икрам Уралбаевич    доц. доц. номз. 1     1 Батафсил
Яримўтказгичлар ва полимерлар физикаси кафдраси         0 1 0 1  
77 Газизулина Алсу ўқитувчи доц. доктор   1   1 Батафсил
Геология ва  геоинформацион тизимлар факультети         1 0 0 1  
Геокимё ва минералогия кафедpаси         1 0 0 1  
78 Конеев Рустам Исмаилович профессор профессор доктор 1     1 Батафсил
Хорижий филология факльтети         0 1 0 1  
Жаҳон адабиёти кафедpаси         0 1 0 1  
79 Камилова Саодат Эргашевна каф.муд. доц. доктор   1   1 Батафсил
Амалий экология ва барқарор тараққиёт бўлими         0 1 0 1  
80 Акиншина Наталия Г. раҳбар       1   1 Батафсил
Жами:         77 77 18 172  
Асосий кўрсаткичлар
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura