Doktorantura kvota

O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan tasdiqlangan tayanch doktorantura (PhD), doktorantura (DSc) va stajyor tadqiqotchilik institutiga 2022-yildan boshlab O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag‘lari hisobidan o‘qitish uchun O‘zbekiston Milliy universitetiga ajratilgan qabul kvotasi to‘g‘risidagi
MA’LUMOT

Ixtisoslik 
shifri

Ixtisoslik nomi

Doktorantura

Tayanch
doktorantura

Maqsadli
DSc

Maqsadli
PhD

Stajyor
tadqiqotchi

01.01.01

Matematika naliz

 

3

 

1

 

01.01.02

Differensial tenglamalar va matematik fizika

 

2

 

2

1

01.01.03

Hisoblash matematikasi va diskret matematika 

 

2

 

 

1

01.01.04

Geometriya va topologiya

 

2

 

 

 

01.01.05

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

 

1

 

 

 

01.02.04

Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi 

 

1

 

 

 

01.03.01

Astronomiya

 

2

 

 

1

01.04.04

Fizik elektronika

 

2

 

2

 

01.04.05

Optika

 

2

 

3

1

01.04.07

Kondensirlangan holat fizikasi 

 

2

 

1

 

01.04.08

Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlashtiruvchi texnika

 

1

 

 

 

01.04.10

Yarimo‘tkazgichlar fizikasi 

 

1

 

1

1

02.00.01

Noorganik kimyo 

 

2

 

1

1

02.00.02

Analitik kimyo

 

2

 

2

1

02.00.03

Organik kimyo 

 

2

 

 

1

02.00.04

Fizik kimyo

3

 

 1

1

02.00.06

Yuqori molekulyar birikmalar

 

2

 

 

1

02.00.08

Neft va gaz kimyosi va texnologiyasi

1

2

 

 

1

02.00.09

Tovarlar kimyosi

 

2

 

 

 

02.00.10

Bioorganik kimyo

 

2

 

 

1

02.00.14

Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi

1

2

 

2

1

03.00.02

Biofizika va radiobiologiya

 

2

 

2

1

03.00.04

Mikrobiologiya va virusologiya

 

3

 

 

 

03.00.05

Botanika

 

2

 

3

1

03.00.06

Zoologiya

 

2

 

2

1

03.00.08

Odam va hayvonlar fiziologiyasi

 

2

 

 

1

03.00.09

Umumiy genetika

 

2

 

 

1

03.00.10

Ekologiya

1

1

 

1

 

03.00.13

Tuproqshunoslik

 

2

 

2

1

04.00.01

Umumiy va mintaqaviy geologiya

 

2

 

 

 

04.00.02

Qattiq foydali qazilma konlarining geologiyasi, ularni qidirish va razvedka qilish. Metallogeniya va geokimyo

 

2

 

 

 

04.00.04

Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi

 

2

 

1

 

04.00.05

Paleontologiya va stratigrafiya

 

2

 

 

 

04.00.06

Geofizika. Foydali qazilmalarni qidirishning geofizik usullari

 

2

 

 

1

05.01.03

Informatikaning nazariy asoslari

 

2

 

1

 

05.01.05

Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi

 

2

 

1

 

05.01.07

Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

 

2

 

 

 

07.00.01

O‘zbekiston tarixi

 

2

2

1

 

07.00.03

Jahon tarixi

 

2

 

 

 

08.00.01

Iqtisodiyot nazariyasi

 

2

 

 

1

08.00.02

Makroiqtisodiyot

 

1

 

 

 

08.00.06

Ekonometrika va statistika

 

2

 

 

 

08.00.10

Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti

 

1

 

 

 

08.00.12

Mintaqaviy iqtisodiyot

 

2

 

 

 

08.00.13

Menejment

 

2

 

 

 

09.00.01

Ontologiya, gnoseologiya va mantiq

 

2

 

 

 

09.00.02

Ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi (nomi)

 

2

 

1

 

09.00.03

Falsafa tarixi

 

2

 

1

 

09.00.04

Ijtimoiy falsafa

 

1

1

1

 

10.00.01

O‘zbek tili

 

2

 

 

 

10.00.02

O‘zbek adabiyoti

 

2

 

 

 

10.00.04

Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti 

 

2

 

2

 

10.00.06

Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

1

6

 

1

 

10.00.07

Adabiyot nazariyasi

 

1

 

 

 

10.00.08

Folklorshunoslik

 

2

 

 

 

10.00.09

Jurnalistika

1

2

 

 

 

10.00.11

Til nazariyasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi

 

2

 

 

 

11.00.01

Tabiiy geografiya

 

1

 

1

 

11.00.02

Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya

 

2

 

2

 

11.00.03

Quruqlik gidrologiyasi. Suvresurslari. Gidrokimyo

 

2

 

 

 

11.00.05

Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish

 

1

 

 

 

11.00.06

Geodeziya. Kartografiya

 

1

 

1

 

11.00.07

Geoinformatika

 

2

 

 

 

13.00.01

Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi

 

1

 

 

 

13.00.02

Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)

 

2

 

2

1

19.00.01

Psixologiya nazariyasi. Umumiy psixologiya. Shaxs psixologiyasi

 

2

 

 

1

19.00.05

Ijtimoiy psixologiya. etnopsixologiya 

 

1

 

 

 

19.00.06

Yosh va pedagogik psixologiya. Rivojlanish psixologiyasi

 

2

 

 

 

22.00.01

Sotsiologiya nazariyasi, metodologiya sivatarixi. Sotsiologik tadqiqotlar usullari

1

2

 

 

 

22.00.02

Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi

1

2

 

 

 

22.00.03

Ijtimoiy ong va ijtimoiy jarayonlar sotsiologiyasi

 

2

 

 

 

23.00.01

Siyosat nazariyasi va falsafasi. Siyosiy ta’limotlar tarixi va metodologiyasi

 

2

 

 

 

23.00.02

Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar

 

1

 

 

 

23.00.03

Siyosiy madaniyat va mafkura

 

2

 

2

1

 

Jami

8

140

3

44

24


Xorijiy abiturientlar uchun
Asosiy ko‘rsatkichlar
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura