Ilmiy maktablar

O`zbekiston Milliy universitetining ilmiy maktablari

O`zbekiston Milliy universitetida fanning turli sohalarida o`ziga xos tadqiqot tamoyillariga, usullariga ega bo`lgan 43 ta ilmiy maktablar yaratilgan bo`lib, bu ilmiy maktablarni yaratgan olimlar va ularning izdoshlari ilm-fanning yangi yo`nalishlariga asos soldilar, mamlakatimiz fani va ta`limi rivojiga munosib hissa qo`shdilar.

 

T.r

Ilmiy maktab nomi

Asoschisi

1.       

Ehtimollik nazariyasi va matematik statistika

akademik Sirojiddinov Sa`di Xasanovich

2.       

Funktsional analiz ilmiy maktabi

akademik Sarimsoqov Toshmuhammad Alievich

3.       

Mexanika ilmiy maktabi

professor M. F. Shulgin

4.       

Differentsial tenglamalar ilmiy maktabi

akademiklar M.S.Salohiddinov va T.J.Jo`raev

5.       

Differentsial operatorlarning spektral nazariyasi ilmiy maktabi

akademik Sh.O.Alimov

6.       

Funktsiyalar nazariyasi ilmiy maktabi

akademik A.Sa`dullaev

7.       

Boshqaruv va differentsial o`yinlar nazariyasi ilmiy maktabi

akademik N.Yu.Satimov

8.       

Sinoptika ilmiy maktabi

professorlar V. A. Djordjio  va V. A. Bugaev

9.       

Nazariy fizika ilmiy maktabi

akademik M.M.Musaxonov

10.   

Yadro va kosmik nurlar fizikasi ilmiy maktabi

akademik S.A.Azimov

11.   

Optika va spektroskopiya ilmiy maktabi

akademik P.Q.Habibullaev

12.   

Legirlangan kremniy fizikasi ilmiy maktabi

professor A.T.Teshaboev

13.   

Organik yarimo`tkazgichlar fizikasi ilmiy maktabi

professor M. A. Magrupov

14.   

Kvant radiofizikasi ilmiy maktabi

professor A.T.Mirzaev

15.   

Nochiziqli astrofizika va kosmogoniya ilmiy maktabi

professor S. N. Nuritdinov

16.   

Tabiiy birikmalar va bioorganik kimyo ilmiy maktabi

akademik O.S.Sodiqov

17.   

Yuqori molekulali birikmalar kimyosi ilmiy maktabi

akademik H.U.Usmonov

18.   

Kolloid kimyosi ilmiy maktabi

akademik K.S.Ahmedov

19.   

Aromatik birikmalarni alkillash va atsillash reaktsiyalari ilmiy maktabi

akademik I.P.Tsukervanik

20.   

Analitik kimyo ilmiy maktabi

akademik Sh.T.Tolipov

21.   

Koordinatsion birikmalar kimyosi ilmiy maktabi

akademik N.A.Parpiev

22.   

Makrotsikllar kimyosi ilmiy maktabi

professor A.K.Toshmuhamedova

23.   

Umurtqalilar zoologiyasi ilmiy maktabi

akademik T.Z.Zohidov

24.   

Biokimyo ilmiy maktabi

akademik Yu.X.To`raqulov

25.   

G`o`za genetikasi ilmiy maktabi

akademik J. A. Musaev

26.   

Biofizika ilmiy maktabi

akademik B.O.Toshmuhamedov

27.   

Genetik mineralogiya va geokimyo ilmiy maktabi

akademik A.S.Uklonskiy

28.   

O`rta Osiyo litologiya va formatsiya ilmiy maktabi

akademik V. I. Popov

29.   

O`zbekiston gidrogeologiyasi ilmiy maktabi

professor O.K.Lange

30.   

Magmatizm va geodinamika-petrologiya ilmiy maktabi

akademik H.M.Abdullaev

31.   

O`zbekiston mikro va nanomineralogiyasi ilmiy maktabi

professor R.I.Koneev

32.   

Tabiiy geografiya - landshaftshunoslik ilmiy maktabi

professor L.N.Babushkin

33.   

O`zbekiston ijtimoiy va iqtisodiy geografiyasi ilmiy maktabi

professor Z. M. Akramov

34.   

Toshkent tog`li hududlar gidrologiyasi ilmiy maktabi

professor V.L.Shults

35.   

O`zbek adabiy tanqidchiligi ilmiy maktabi

professor O.O.Sharafiddinov

36.   

O`zbek tilshunosligi ilmiy maktabi

professor A.G`ulomov

37.   

O`zbek mumtoz adabiyotini o`rganish ilmiy maktabi

professor G`.Karimov

38.   

Jadidchilik va jadid adabiyoti ilmiy maktabi

professor B.Qosimov

39.   

O`rta Osiyo arxeologiyasi ilmiy maktabi

akademik M.Masson

40.   

Millatlararo munosabatlar va bag`rikenglik tarixi ilmiy maktabi

professor R.H.Murtazaeva

41.   

Madaniyat falsafasi ilmiy maktabi

professor A. Ayupov

42.   

Hamkorlik va boshqarish psixologiyasi ilmiy maktabi

professor E. G`oziev

43.   

O`zbek tarjimashunosligi ilmiy maktabi

professor G`. Salomov

 

Asosiy ko‘rsatkichlar
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura